Make your own free website on Tripod.com

آداب نامزدي

به نام خدا

اين وب لاگ در بردارنده عقايد من در خصوص آشنايي و نامزدي است.البته شما ممکن است با بسياري از مطالبي که در اين وب لاگ آمده است

موافق نباشيد ، اما اميدوارم از آن لذت ببريد .

ازدواج چيزي است که در مورد نظر همه ماست . همه ما کسي رامي خواهيم که خود را به او وابسته بدانيم و به اتفاق او با دوستانمان

معاشرت کنيم ، کسي که ما را حتي در هنگام بد خلقي دوست داشته باشد ، با او خود را خوشبخت احساس کنيم ، کسي که در موقع لزوم دلداريمان

بدهد و نوازشمان کند ، و با محبت و علاقه اش وجودمان را به لرزه در آورد . مردان و زنان متفاوتند ، ولي همه در پي عشق مي باشند

بنابراين مهر ورزي بايد کار سادهاي باشد ، اين طور نيست ؟

اما گاهي اوقات موضوع به اين سادگي ها نيست . و اين مشکلي است که من راجع به آن صحبت ميکنم و انواعش را ميشکافم

دنياي ما دنياي آشفته اي است

از ديدگاه من همه چيز خيلي پيچيده است. در روزگاران بسيار کهن گذشته ، مرد غار نشين گيس زن غار نشين را مي گرفت و او را به مأمن

تنهايي خود در دل سنگها مي برد - اما ديگر نمي توان اين الگو را در پيش بگيريم. امروزه گيس اغلب خانمها آنقدر بلند نيست ، اما شرط ميبندم

آقا و خانم غارنشين در عشق بسيار خوشبخت تر از انسان عصر حاضر بوده اند. نکته اين است که گر چه در دنياي متمدن امروزي قوانين

تساوي حقوق زن و مرد و آزاديهاي فردي برقرار است - و لذا آشنايي و پيدا کردن زوج مناسب بايد کار ساده اي باشد ، اما چنين نيست ، بلکه

اين کار مثل پا گذاشتن به مزرعه اي مين گذاري شده است . وجود اين وضعيت چند دليل دارد

به هر حال مشکل مهم دنياي واقعيات اين است که فرصت آشنايي با فرد رويا هاي شما اغلب به راحتي دست نمي دهد و امکان ملاقات او فراهم

نمي شود . پس چطور مي توانيد آقا ياخانمي را بيابيد که تا آخر عمر زندگي زناشويي توام با سعادتي با وي داشته باشيد ؟

يک امکان ، ملاقات با فرد مورد نظر در محل کار است - شما در محل کارتان با اشخاص زيادي ملاقات مي کنيد ، اما بايد خيلي شجاع و يا

خيلي احمق باشيد که به دفترکار به چشم مکاني عاشقانه براي يافتن زوج مطلوب نگاه کنيد

امکان آشنايي با دوستان دوستانتان نيز وجود دارد ، اما بسيار متحمل است که شما آنها را قبلاً در نظر گرفته ولي نپسنديده باشيد

دوستان خانوادگي شما هم هستند ، اما ممکن است از اول آنها را نپسنديده باشيد و هنوز هم بر همين عقيده باشيد

امکان آشنايي شدن باهمسر آينده در اماکن عمومي نيز وجود دارد ،اما هميشه اين نگراني آزاردهنده را داريد که مبادا با يک شياد کلاهبردار يا حتي

جاني برخورد کنيد و عاقبت ناخوشايندي در پي اين آشنايي باشد

بنابراين چه ميکنيد ؟ مجرد باقي ميمانيد . . .؟

* * *

بيماري گشتن به دنبال زني کامل و بي عيب و نقص

سرنوشت برخي آقايان اين است که براي يافتن عشق در جادهاي سنگلاخ و ناهموار قدم بردارند ، چرا که دچار بيماري گشتن به دنبال دختري از

هر جهت کامل و بي عيب و نقص مي باشند . آنها در گذشته و احتمالاًهنگامي که خيلي جوان و احساساتي و کم تجربه بودند ، دختري کامل و بي عيب

و نقص را ميشناخته اند. احتمالاً نمي دانستند که آن دختر چقدر کامل و مطلوب است و وقتي ازدواجشان به دليلي سر نگرفت و از هم جدا شدند ، عقيده

راسخي راجع به اين که يک زن چه قيافه اي بايد داشته باشد ، صدايش چگونه ، باشد چطور لباس بپوشد و چه عطري به خودش بزند ، در ذهن اين

آقايان شکل گرفت و باقي ماند .

بيماري گشتن به دنبال زن کامل و بي عيب و نقص ، باعث مي شود کابوس تمام عياري در ذهن هر زني که بعد از دختر اولي با اين مرد آشنا مي شود ، به وجود آيد .

و مشکل اين زن تا زماني که مرد تشخيص ندهد که گذشته گذشته است و امکان تجديد آن وجود ندارد و هيچ دو نفري شبيه هم نيستند ، ادامه خواهد داشت .

و بدبختانه اين تخيل کاذب ، تنها با از راه رسيدن دختر کامل ديگري از بين ميرود ، دختري که آن مرد بتواند او را به خاطر آنچه که هست و روحياتش دوست

بدارد ( که چقدر وضعيت خوبي است ) ، نه آن که از وي توقع داشته باشد مطابق سليقه او باشد (که چقدر دل انسان را مي شکند ) . طبيعاً اين طرز فکر کمي

مخاطره آميز است ، و حتي اگر اين دختر هم دختر کامل و بي عيب و بي نقصي باشد باعث بروز واکنش متقابل او خواهد شد ، اما ديگر کار از کار گذشته است

و رابطه ترميم نخواهد شد .

اين بيماري ممکن است گريبان خانمها را بگيرد .

بقيه نوشته ها را در بخش دوم دنبال کنيد .!